2-((2,6-difluorobenzyl)(ethoxycarbonyl)amino)-4-((dimethylamino)methyl)-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylic acid

release time:2021-12-23

previous posts :period!

next chapter: 3-AMINO-6-METHOXYPYRIDAZINE